top of page

Parafia   Świętego   Józefa    Oblubieńca N. M. P. 
w Skarżysku-Kamiennej

INTENCJE

Niedziela 19 marca 2023 r.
7:00   1) + Józefa, Antoninę, Antoniego Karlikowskich, Jana Dobrosielskiego,

           Zuzannę Wykrotę
          2) + Bronisława w 18 rocz. śmierci, Pawła, Leszka, Danutę Gawinów
9:00   1) + Bogusława w 19 rocz. śmierci, Marię, Wiktora Gołębiowskich
          2) + Józefę, Ludwika, Andrzeja Gruszczyńskich
10:30  1) + Józefa Mazurka, Józefa Janinę Skórów            
           2) + Balbinę, Józefa Kociów, zm. z rodziny Kociów, Alfredę, Stefana
                 Kowalików
12:00  Za parafian
18:00   + Leonarda Wiatra

Poniedziałek 20 marca 2023 r. - św. Józefa Oblubieńca NMP - ODPUST PARAFIALNY
7:00    1) + Józefa Pilkowskiego
          2) + Ernesta Rutkowskiego – od uczestników pogrzebu

9:00   + Zmarłych Dziadków Zychowiczów i Maćkowskich

17: 00  1) + Józefa, Anielę Janasów
           2) + Katarzynę, Stanisława, Henryka, Jerzego, Marię, Larysę Sławińskich
           3)    Za parafian

 

Wtorek 21 marca 2023 r. 
7:00     + Ernesta Rutkowskiego  – od uczestników pogrzebu
7:30     + Dorotę Komorowicz – od koleżanek i kolegów Sandry z biura firmy Mars
17: 00   1) + Genowefę Dąbrowę w 9 rocz. śmierci                   
            2) + Leszka Szczepanowskiego – od siostry, Renaty z rodziną
 

Środa 22 marca 2023 r.
7:00  1) + Dorotę Komorowicz – od Marioli, Sandry i rodziny
        2) + Irenę Wojtkowską – od koleżanek, pielęgniarek z oddziału wewnętrznego

17:00   NOWENNA  Dziękczynna za łaski i błogosławieństwo w rodzinie

 

Czwartek 23 marca 2023 r.
7:00   1) + Dorotę Komorowicz – od Marioli, Sandry i rodziny
         2) + Irenę Wojtkowską – od uczestników pogrzebu
17: 00    + Leszka Gołucha – od siostry, Lidii z mężem i dziećmi i brata, Mirka
                  z żoną i dziećmi
 

Piątek 24 marca 2023 r. 
7:00    1) + Dorotę Komorowicz – od uczestników pogrzebu
          2) + Irenę Wojtkowską – od uczestników pogrzebu

17: 00  1) + Bogusławę Korus w 18 rocz. śmierci
            2) + Zofię Milczuszek w 1 rocz. śmierci – od męża
 

Sobota 25 marca 2023 r. - Zwiastowanie Pańskie
7:00    1) + Mariannę Sułek i Barbarę Wiktorowską  
          2) + Dorotę Komorowicz – od uczestników pogrzebu
17: 00  1) + Barbarę Kotwicę – od Wspólnoty Neokatechumenalnej w Wąchocku
            2) + Stefanię Stobiecką – od wnuczki, Magdaleny

 

Niedziela 26 marca 2023 r.
7:00    + Stefana, Marię, Jacka Krogulców
9:00    + Stefana Pazia
10:30  1) + Józefa Biskupa, Józefa Figarskiego i zmarłych z rodz. Figarskich i 
              Biskupów
          2) + Antoniego, Izabelę, Wiesława, Mirosława i Władysławę Ojczenaszów
12:00  1) Za parafian
           2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Apolonii i Iwony
18:00   + Marię, Zdzisława Radomskich w rocz. śmierci

bottom of page