Parafia   Świętego   Józefa    Oblubieńca N. M. P. 
w Skarżysku-Kamiennej

INTENCJE

Niedziela 4  grudnia 2022 r.

7:00   1) KŻR
          2) + Janinę, Łukasza Mędrków
9:00   1) + Henrykę w 10 rocz. śmierci Adama Raczyńskich
          2) + Andrzeja Zdzymirę w 1 rocz. śmierci
10:30  Dz. bł. w intencji Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
              o Boże błogosławieństwo
12:00  Za parafian
18:00   + Leokadię Wielgus w 14 rocz. śmierci i Edwarda Wielgusa - od córek

 

Poniedziałek 5 grudnia 2022 r.

6:30    1) + Andrzeja Zdybickiego – od uczestników pogrzebu

           2) + Juliana Szymczyka w 2 rocz. śmierci
7:00   1) + Barbarę Kornecką – od przyjaciółki, Zofii z rodziną
         2) + Romana, Marię, Wacława, Mieczysława i Tadeusza Zgrzebnickich

17:00  1) + Halinę Wojtyla – od rodziny Wojtylów
          2) + Krzysztofa Kotowskiego – od sąsiadów z ul. Słonecznej

 

Wtorek  6 grudnia 2022 r. 

6:30    1) + Romanę Białek – od uczestników pogrzebu
          2) + Ryszarda Kanię – od Apostolatu Maryjnego z parafii św. Józefa
                  w Skarżysku - Kamiennej

7:00   1) O błogosławieństwo Boże w rodzinach: Okłów, Królów i Mesyjaszów
          2) Dz. bł. O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski, dary Ducha Świętego,  
              opiekę Matki Bożej i łaskę wiary w rodzinie Włodarczyków
17:00  1) + Mirosławę w 2 rocz. śmierci, Andrzeja w 14 rocz. śmierci, Stanisławę,   
               Stanisława Michalskich, Józefę, Jerzego, Roberta w 2 rocz. śmierci,       
                Adma, Tadeusza Sułków
          2) + Kazimierza Miernika


Środa 7 grudnia 2022 r.
6:30    1) + Zdzisława Basę  – od uczestników pogrzebu
          2) + Sebastiana Basistę   – od uczestników pogrzebu
7:00    1) + Romanę Białek – od rodz. Półtoraków i Latałów z Michniowa
          2) + Otylię Koperek – od córki, Teresy, synów: Marka, Andrzeja i
                 synowych: Emilii, Wilhelminy i Teresy

17:00   1) W int. Radia Maryja, TV Trwam i Dzieł przy nich powstałych
            2) W int. Romana o zdrowie, potrzebne łaski i siły w walce z chorobą
            3) W int. ks. Andrzeja Niewczasa i pana organisty Andrzeja Koselskiego,
                 o zdrowie, Boże Błogosławieństwo opiekę Matki Bożej Nieustającej
                 Pomocy i św. Józefa z racji imienin - od KŻR
 

Czwartek 8 grudnia 2022 r. - Niepokalane Poczęcie NMP
7:00    1) +Marię Sieroń – od syna, Zygmunta i Ewy
          2) + Romanę Białek – od uczestników pogrzebu
9:00    + Romana, Genowefę Kostkiewiczów
17: 00  + Józefa, Natalię, Stefana Masłowskich oraz zm. z rodz. Masłowskich,
                  i Waldemara Bębenka

Piątek 9 grudnia 2022 r. 
6:30    1) + Stanisławę i Emila Borkowskich
          2) + Otylię Koperek – od uczestników pogrzebu

7:00    1) + Wandę Sułek  – od chrześnicy i rodziny Przyjemskich
           2) + Aleksandra Łodeja – od uczestników pogrzebu
17: 00   1) + Halinę Wojtyla – od koleżanek i kolegów córki z PKP Cargo
                 w Skarżysku- Kamiennej
            2) + Krzysztofa Kotowskiego – od Anny Piotrowskiej z rodziną

             3) Dz. bł. w 90. rocz. urodzin Haliny Durlik. O Boże błogosławieństwo  
               potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
 

Sobota 10 grudnia 2022 r.
6:30    1) + Irenę Wróbel w 1. rocz. śmierci
          2) +  Romanę Białek – od uczestników pogrzebu
17:00  1) + Grażynę Cendrowską w 5. rocz. śmierci, Lucynę Henryka Sidorów
           2) + Ryszarda Miernika – od Barbary, Urszuli i Klary Belka


Niedziela 11  grudnia 2022 r.

7:00   1) + Elżbietę Adach, Marię Misztal
9:00   1) + Janinę, Henryka i Grzegorza Kaletów, Irenę Wawrzyńską - Kaleta
          2) + Krzysztofa Rutkowskiego, Walerię i Ludwika Czarnotów
10:30  1) + Zofię, Tadeusza Magdziarzów, Annę, Jakuba Swajdo
           2) + Halinę Sułek, Jacka Dziubińskiego
12:00  1) Za parafian
           2) + Kazimierza Lechowicza
18:00   + Janinę, Czesława, Elżbietę Michnowskich