top of page

Historia Parafii

Bzin była wsią nadaną przez komesa Mikołaja opactwu cystersów w Wąchocku w 1260 r. Darowizna ta została potwierdzona przez księcia Bolesława Wstydliwego w 1275 r. Kaplica pierwotna pw. św. Józefa Patriarchy i Oblubieńca NMP oraz Przemienienia Pańskiego została zbudowana ok. 1616 r. i była obsługiwana przez cystersów z Wąchocka. Powiększono ją w 1818 r. Służyła do celów duszpasterskich górnikom i okolicznej ludności. Parafia (pierwotnie Bzin, a od 1939 r. Skarżysko-Kamienna) została erygowana w 1919 r. przez bp. Mariana Ryxa. Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca został zbudowany na miejscu pierwotnej kaplicy w 1928 r. wg projektu arch. Waleriana Wołodźki przy współpracy inż. Zygmunta Generowicza staraniem ks. Zygmunta Krysińskiego. Przewodniczącym Komitetu Budowy był inż. Tadeusz Kolasiński, dyrektor fabryki amunicji w Skarżysku. Poświęcenia kościoła dokonał 7 XII 1928 r. bp Paweł Kubicki. Świątynia była restaurowana w 1984 r. staraniem ks. Tadeusza Stańkowskiego. Nowy kościół parafialny, wg projektu arch. Janusza Gruszczyńskiego, został zbudowany w latach 1990–1994 staraniem ks. Tadeusza Stańkowskiego i ks. Marka Lurzyńskiego. Poświęcił go w 1994 r. bp Edward Materski. Jest budowlą jednonawową, murowaną z czerwonej cegły.

bottom of page