top of page
Kancelaria Parafialna

Dokumenty niezbędne do Sakramentu Chrztu św.:

​​

 1. Akt urodzenia dziecka z USC

 2. Chrzty udzielane są w każdą niedzielę na Mszy św. o godz. 12:00.

 3. Dane kandydatów na rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania

 4. Zaświadczenie dla chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji chrzestnej/chrzestnego z parafii zamieszkania

 

 

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

 

Nupturienci (osoby mające zawrzeć związek małżeński) mogą przyjść rok wcześniej do kancelarii, by zarezerwować datę i godzinę ślubu.

Po ustaleniu daty nupturienci zgłaszają się do kancelarii 3 miesiące przed planowanym ślubem z następującymi dokumentami:

​​

 1. Dowody osobiste nupturientów

 2. Świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia (dotyczy tych nupturientów, którzy przyjmowali sakrament chrztu poza parafią, w której planują ślub). Jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty

 3. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie o odbyciu kursu przedmałżeńskiego w szkole

 4. Zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej .

 5. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne 6-miesięcy) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC

 

 

Dokumenty potrzebne przy załatwianiu pogrzebu katolickiego:

​​

O śmierci należy poinformować administrację cmentarza na którym odbędzie się pochówek a następnie udać się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:
 

 1. Akt zgonu z USC

 2. Karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu (część przeznaczona dla administracji cmentarza)

 3. Ewentualny dokument potwierdzający przyjęcie sakramentów świętych przed śmiercią

bottom of page