top of page

Parafialny Zespół Caritas


 Parafialny Zespół Caritas

„Człowiek jest wielki nie przez to,co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
                       św. Jan Paweł IIopiekun: ks. Krzysztof Kania

Parafialne Zespoły Caritas tworzą osoby, które angażują się w swoich parafiach w pomoc chorym, biednym i potrzebującym. Realizują pomoc znając bardzo dobrze swoje środowisko lokalne dzięki temu docierają tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. Celem Zespołów jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Parafialny Zespół Caritas, w ramach posiadanych możliwości i środków, włącza się czynnie w realizowanie inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji. Parafialny Zespół Caritas koordynuje działalność charytatywną na terenie parafii.

Parafialny Zespół Caritas zajmuje się dziełem charytatywnym, między innymi przygotowaniem paczek żywnościowych dla potrzebujących rodzin naszej parafii z racji świąt, ale nie tylko. Paczki robione są z produktów ofiarowanych przez Parafian i Darczyńców, a następnie rozwożone do domów przy pomocy wolontariuszy, którym serdecznie dziękujemy za pracę i zaangażowanie, a przede wszystkim za poświęcony czas i włożone w to dzieło serce. 

bottom of page