Schola

  SCHOLA

„Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”.
                                               św. Augustyn

opiekun: ks. Krzysztof Kania


Nazwa „schola” wywodzi się od założonej przez papieża Grzegorza I Wielkiego szkoły śpiewaków (schola cantorum), służącej nauce wykonania chorału gregoriańskiego. Wraz ze zmianami w kulturze muzycznej śpiew jednogłosowy został z czasem zastąpiony wielogłosowością. Obecnie scholą nazywa się zespół wokalny tworzony przez osoby związane z parafią, którego zadaniem jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii.


SPOTKANIA (PRÓBY) SCHOLI  odbywają się w soboty o godz. 12:00


Jeśli lubisz śpiewać lub grasz na jakimś instrumencie i chcesz dołączyć
naszej scholi, to przyjdź na spotkanie lub zgłoś się do opiekuna.