top of page

Apostolat Maryjny

Apostolat Maryjny

    Apostolat Maryjny, czyli Stowarzyszenie Cudownego Medalika przy Parafii    Św. Józefa Oblubieńca w Skarżysku-Kamiennej został założony 5 lipca 1998 roku  z inicjatywy, apostołki Wiesławy Chyb przy współudziale apostołki Marii Stachoń. Zapisało się 15 osób, obecnie wspólnota liczy 20 osób. Proboszczem Parafii był wówczas Ksiądz mgr Tadeusz Stańkowski.
    
  
 Spotkania członków Stowarzyszenia odbywają się zawsze 27 każdego miesiąca. Spotkanie rozpoczyna się mszą św. o godz. 7:00, a po niej spotkanie formacyjno-modlitewne.

     Obecnie funkcję przewodniczącej oraz prelegentki pełni apostołka Urszula Niziołek, kronikarzem jest ap. Irena Winiarska a opiekunem ks. Piotr Wołąkiewicz.

    Więcej o Apostolacie Maryjnym na stronie:

    http://www.apostolat.pl/?page=cms&gid=1 

bottom of page