top of page

Apostolat Margaretka

Apostolat Margaretka

Pamiętamy o naszych Kapłanach w modlitwie.
    Z inicjatywy Apostolatu Maryjnego 09.12.2009 roku w naszej parafii został założony Apostolat Margaretka. Przed Najświętszym Sakramentem 7 osób złożyło przyrzeczenie modlitwy, że jeden dzień w tygodniu będą się modlić za wybranego kapłana przez całe swoje życie. W ten sposób każdego dnia jedna osoba modli się za kapłana.
    Następne 7 osób złożyło przyrzeczenie i objęło modlitwą naszych kapłanów 14.04.2010 roku.
Obecnie mamy utworzonych 11 margaretek w tym 2 za Księdza Biskupa Henryka Tomasika.
Obecnie Apostolat Margaretka liczy 26 osób.

    W każdy I czwartek miesiąca uczestniczymy we mszy św. o godz. 7:00 zamawianej przez Apostolat za kapłanów. Po mszy kilkuminutowe nabożeństwo przed wystawionym Najświętszym Sakramentem z modlitwą o powołania kapłańskie i zakonne.

    Czujemy ogromną radość, że możemy wspierać duchowo naszych Kapłanów i im pomagać .
Opiekunem Apostolatu Margaretka jest ks Piotr Wołąkiewicz.

Więcej o Apostolacie Margaretka na stronie:
 http://www.apostolatmargaretka.pl/utworz-margaretke/


 

bottom of page